Ukrainian Canadian Bibliography

1. УДК 908(71:477)(08) У 45 Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 3 від 29 березня 2018 року) Україна – Канада : матеріали І Міжнародного науково-практичного У 45 конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine – Canada: the Materials of the First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies (June 21–24, 2018, Lutsk, Ukraine). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 6,24 Мб. ISBN 978-966-940-170-0. Читати книгу у форматі pdf…

2. Український вимір: Число XV. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2018. – 246 с. Читати…

3. Dr. Orest Cap(Eds). Proceedings of session 31-1 B. Equality in Diversity: The unmet needs of established ethnic communities in Canada. Winnipeg, MB: The Canadian Association of Slavists, May 30-31, June 1, 2004. Read the book...